Women ice hockey tournament for Czech hockey clubs in Klasterec nad Ohri.

Termín: sobota 16.9.2017 od 10 – 18h
Místo: Zimní stadion Klášterec nad Ohří, Pod Stadionem 404, 431 51 Klášterec nad Ohří
Pořadatel: Czech-cup.eu a HC ESA
Kontakt: Veronika Hůlková 731 184 342
E-mail: hcesa@centrum.cz

I.
Hraje se dle pravidel ženského ledního hokeje, soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH a ustanovení těchto propozic. Konečné rozhodnutí ve všech sporných případech náleží pořadateli.
Turnaje se zúčastní pouze ženy a dívky starší 15 ti let. Vedoucí týmů předloží před zahájením turnaje pořadateli turnaje soupisku hráček s uvedením data narození a čísla dresu. Vedoucí týmu odpovídá za to, že všichni zúčastnění hráči jsou řádně zdravotně pojištěni.
Rozhodčí a zdravotní služba bude zajištěna pořadatelem po celou dobu turnaje.

II.
Turnaje se účastní maximálně 4 týmy, systémem každý s každým. Vítěz utkání získá do tabulky 2 body, poražený 0 bodů. V případě remízy každému z týmů náleží 1 bod.
Všechna utkání se hrají na 2 x 20 minut čistého času. S úpravou plochy pouze mezi zápasy a rozbruslením max. 5 min.
Tresty budou kráceny, a to menší trest 1 min, větší trest 3 min čistého času. V případě obdržení více jak 2 větších trestů je hráčka vyřazena z turnaje.
O umístění rozhoduje:
1) větší počet získaných bodů
2) při rovnosti bodů 2 anebo více týmů, bude jejich pořadí určeno výsledkem vzájemného utkání
3) brankový rozdíl ze vzájemných utkání
4) brankový rozdíl ze všech utkání
5) los

III.
Zápisy o utkání poskytne pořadatel před začátkem turnaje (před prvním zápasem). Vedoucí týmů vyplní jméno, příjmení a čísla dresů jednotlivých hráček.
Každý tým může podat námitku k průběhu a výsledku vlastního utkání. Námitku je třeba podat nejpozději 10 minut po ukončení utkání, písemně do rukou pořadatele turnaje s vkladem 500,- Kč. V případě zamítnutí námitky vklad propadá ve prospěch pořadatele turnaje, v opačném případě bude navrácen.
Startovné ve výši 5.400 Kč uhradí každý tým, nejpozději do 20.8.2017 na uvedený učet.
Číslo účtu: 236126654/0300 (ČSOB), variabilní symbol: 16092017, poznámka platby: Název týmu.
Každý účastník získá pohár, dále bude vyhlášen nejproduktivnější střelec a ALL STARS turnaje.
Týmy jsou povinny dostavit se včas na svá utkání, v průběhu turnaje se řídit těmito propozicemi a pokyny pořadatele.
Všem zúčastněným týmům zašle pořadatel nejpozději 14 dní před zahájením turnaje rozpis utkání.

IV.
V případě zájmu jsme schopni zařídit ubytování a stravování. Požadavky prosím zasílejte nejdéle 14 dní před začátkem turnaje.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Využijte online registraci: